Laica Zirnak Programe 2, Zirnak 7.3

Zirnak 7.3

Awtung (Consonant) pakhat

b c d f h k l m n p r s t t. v z

le

Awphei (Vowel) pakhat

(monopthong)

a e i o u *aw

le

Awtung (Consonant) pakhat

h k l m n p r t

kom

(CVC)

~ _ l

bal bel bil bol bul bawl

cal cel cil col cul cawl

dal del dil dol dul dawl

fal fel fil fol ful fawl

hal hel hil hol hul hawl

kal kel kil kol kul kawl

lal lel lil lol lul lawl

mal mel mil mol mul mawl

nal nel nil nol nul nawl

pal pel pil pol pul pawl

ral rel ril rol rul rawl

sal sel sil sol sul sawl

tal tel til tol tul tawl

t.al t.el t.il t.ol t.ul t.awl

zal zel zil zol zul zawl

Siarnak 1

_al

bal cal dal fal hal kal

lal mal nal pal ral sal

tal t.al val zal

1. Ar inn a bal.

2. A cal a puk.

3. Sahal a si.

4. Lal pa a kal a na.

5. Na ta a mal ce.

6. I pal ta aw.

7. A pasal a nal.

8. Ka zal i pe aw.

Siarnak 2

_el

bel cel del fel hel kel

lel mel nel pel rel sel

tel t.el vel zel

1. Ka bel a si.

2. Ka fapa a fel.

3. Vate a pel.

4. Mi a rel.

5. Nu Del a tel ve.

Siarnak 3

_il

bil cil dil fil hil kil

lil mil nil pil ril sil

til t.il vil zil

1. Pa Bil a to.

2. Cabu ka dil.

3. Mi naa ka kil.

4. A mil aw ko.

5. Ti a pil zo.

6. Naute a ril.

7. A rah a t.il.

Siarnak 4

_ol

bol col dol fol hol kol

lol mol nol pol rol sol

tol t.ol vol zol

1. A mit a bol.

2. Ka lung a mol.

3. Ka pol rero lai.

4. Ka pu a parol.

5. A tolbo an at.

6. Mat.ol meh kan ei.

Siarnak 5

_ul

bul cul dul ful hul kul

lul mul nul pul rul sul

tul t.ul vul zul

1. A ta bul a si.

2. Lo cul a si.

3. Ka duk a dul.

4. A ke a hul zo.

5. Rul cuk mi a si.

6. Ka lo t.ul.

Siarnak 6

_awl

bawl cawl dawl fawl hawl kawl

lawl mawl nawl pawl rawl sawl

tawl t.awl vawl zawl

1. Ra cawl ta aw.

2. Rawl a hawl.

3. Ka pi a awl.

4. Mi va pawl ve aw.

5. Kawl nu a si.

(Visited 72 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments

%d bloggers like this: